Många hovslagare slutar i förtid – skaderisk, dålig arbetsmiljö och ouppfostrade hästar

Hippson News

Publicerad: 2017-10-11

Foto: Adobe Stock

Många hovslagare slutar i förtid – skaderisk, dålig arbetsmiljö och ouppfostrade hästar

Att vara hovslagare är ett tungt arbete med många risker. En undersökning gjord vid SLU visar att många hovslagare lämnar yrket i förtid, trots att det råder brist på utbildade sådana.