Stall Kungsgården får stipendium av Stefan Johansons Minnesfond