Värmdös längsta ridstig invigd

Hippson News

Publicerad: 2017-10-11

Foto: Eva Bergström/Privat

Värmdös längsta ridstig invigd

På tisdagen invigdes Gottholma ridstig på Värmdö. Ridstigen har kommit till genom ett samarbete mellan kommunen och Värmdö hästvägsförening.