Ingående och läsvärt om hästens anatomi och rörelsemönster

Recensioner - Recensioner

Publicerad: 2011-02-18

Läsvärt om hästens anatomi och rörelsemönster

Recensent:  Ida Röök (Hippson.se)

 

I boken "Hästen i rörelse" får läsaren följa med på en resa genom hästens anatomi och rörelsemönster, inifrån och ut. Men hjälp av illustrationer och korta textdelar leds läsaren från det rent kroppsliga och biologiska vidare in i konkreta träningstips utifrån både ryttare och häst.

Författaren Gillian Higgins jobbar som hästterapeut i Storbritannien, där hon föreläser om hästens rörelsemönster genom att måla skelettdelar och muskelgrupper på sina hästar. Hon är även aktiv fälttävlansryttare.

 

Boken är uppdelad i olika kapitel där läsaren först med hjälp av bilder på skelettdelar och muskler får en rejäl inblick i hästens anatomi. Kroppens uppbyggnad med de olika typerna av ben, muskler, leder, ligament och senor studeras ingående och läsaren får en bra kunskap om hur hästen är uppbyggd på insidan.
Till att börja med känns informationen nästan ointaglig och man får känslan av att ett läxförhör på de latinska namnen är ett måste för att kunna tillgodogöra sig informationen på ett vettigt sätt. Men med hjälp av korta sammanfattningar i slutet av varje kapitel kan läsaren själv välja hur ingående man vill lära sig de olika delarna.

De första kapitlen är uppbyggda så att man enkelt får en överblick och en röd tråd följer genom varje del där skelettet studeras framifrån och bakåt på hästen. Vi får bland annat veta att halsryggraden är den rörligaste delen av hästens ryggrad och att hästens rygg består av 18 bröstkotor och 6 ländkotor.

 

När Gillian Higgins sedan leder läsaren vidare in i de olika muskelgruppernas sammansättning blir det tydligt genom att bilder på målade hästkroppar illustrerar musklerna.
Hon går igenom hur hästens framben rör sig, hur bakbenen - hästens kraftpaket - agerar och hur hästen flyttar sig sidvärts. Bilder på ett dressyrekipage underlättar och tydliggör de korta, informationsrika texterna.

I kapitlet om hur hästen tar upp stötar kommer också en del tips direkt till ryttaren in i handlingen. Bland annat är det viktigt att tänka på underlaget när man rider och att en god kondition stärker hästen, på så vis undviker man också skador.

De små tipsrutorna som nu återkommer innehåller grundläggande idéer och pekar kankske ibland ut rena självklarheter. Men till viss del kan de också vara tankeväckande och ibland behöver man få de enklaste saker förklarade för sig på ett lättillgängligt sätt för att det ska bli tydligt.

Framåtbjudning och påskjut är viktigt för att få hästen i balans, huvudet och halsens hållning påverkar gången, skriver Gillian Higgins och gör det ännu en gång tydligt genom att visa hästar som rids i felaktiga former på bild.

 

De tre gångarterna skritt, trav och galopp visas i bildsekvenser med skelettet målat utanpå och hästens hoppteknik likaså. Konkreta träningstips i kortform blandas med beskrivning av anridning, avsprång, svävningsfas, landning och återställande av balansen. Till varje del presenteras kort hur ryttaren ska förhålla sig i sin sits och även hur hästen kan tränas för att få till det optimala språnget.

Sedan är det dags att fördjupa sig i de vanliga problemen som en ridhäst kan stöta på. Mer än 60 procent av hästens kroppsvikt utgörs av muskler och det finns många olika orsaker till varför en skada uppstår. Higgins går igenom olika typer av skador såsom ryggproblem, senskador och hur man kan hantera hästar med sadeltvång.
Kapitlen är enkelt uppställda och tipsen återkommer även här. För att förebygga senskador ska man bland annat lära känna sin hästs ben och aldrig ignorera en svullnad eftersom den ofta är en varningssignal.

Till sist visar Higgins olika typer av pilates för häst, stretchning och massage. Hon poängterar att man inte ska genomföra övningarna om man känner sig osäker och att man i första hand ska rådfråga en veterinär eller hästterapeut om man misstänker att hästen är skadad.

 

Boken ger en bra genomgång av hästens anatomi och innehåller många väckarklockor för såväl den erfarne ryttaren som för amatören. Och även om träningstipsen ibland känns något grundläggande är de väl så viktiga oavsett vilken nivå man rider på eftersom de här sätts i samband med hästens anatomi. "Hästen i rörelse" ger en ökad förståelse för hur hästens kropp fungerar, den sätter också fingret på flera av de vanligaste skadorna och hur de ska förebyggas. Att det sedan kan bli för mycket information i en snäv förpackning avhjälps med de korta tipsrutorna och sammanfattningarna som följer efter varje kapitel. Där spelar också de illustrativa bilderna en stor roll för läsarens förmåga att tillgodogöra sig informationen på ett enkelt sätt.

 

Titel: Hästen i rörelse – guide till ökad prestationsförmåga

Författare & illustratör: Gillian Higgins tillsammans med Stephanie Martin


Förlag: Natur och kultur


Pris: Cirka 280 kronor hos nätbokhandlarna.

Recensentens betyg: