Högsäsong för styngflugelarver: ”Plockar ut klasar från hästens mun”

Veterinär & Hästvård

Publicerad: 2017-09-21

Högsäsong för styngflugelarver: ”Plockar ut klasar från hästens mun”

Just nu är det högsäsong för en riktigt otrevlig gynnare som trivs inuti hästmunnar. Styngflugans larver gräver gångar i hästens tunga och bosätter sig mellan dess tänder – vilket så klart kan skapa stort obehag. Veterinär Eva Sharon berättar mer.