Fullmatat om hästens grundarbete

Recension

Publicerad: 2014-06-08

Fullmatat om hästens grundarbete

Recensent:  Ida Röök

Ryttaren, tränaren och ridsportprofilen Pether Markne har som bekant gett ut en bok. I ”Hästens grundarbete” ger han sin syn på allt från val av betsling till hur en korrekt öppna ska ridas.
Boken, som är skriven i jag-form, kan närmast beskrivas med ett ord som knappt räcker till – fullmatad. Pether Markne börjar med att ge läsaren en inblick i sin egen ridsportresa, från snabbridande ungdom till dagens mer lugna person. ”Tålamod är onekligen något som kommer med åldern”, skriver han, innan han tar sig an det något komplexa ämnet hästens grundarbete.

För det är just grundarbetet som är nyckeln – enkelheten i ridningen är central och den ska ske med respekt och förståelse, menar Pether Markne. Med de orden tar han avstamp i vad som blir en aldrig sinande kunskapsbank för ryttare på alla nivåer.
Pether Markne är de många liknelsernas man – han jämför ridningen med ett hjul som alltid ska vara i rörelse framåt. Dessutom ger han sin bild av hästens funktioner som ett dragspel, och han skriver om att kunna tända upp och släcka ner – och tända upp igen. Om hästen inte tar hjälperna är kanske kniven för trubbig? Och i övergångarna handlar det om att putta iväg bollen. Tack vare liknelserna hålls de ganska massiva textmassorna levande.

Pether ger också sin bild av hur du bör tänka kring dig själv och hästen – hur viktigt det är att faktiskt analysera sin egen ridning och sina förutsättningar, liksom hästens egenheter likväl som dess exteriör. Han menar att många går för snabbt fram och inte uppehåller sig tillräckligt länge vid grunderna. Det är bättre att lägga fokus på detaljer i grunderna än att stånga sig blodig för att kunna genomföra en hel, för dagen tydligen för svår, övning. Att identifiera vad det är som ursprungligen brister – i grunden – är mycket viktigt för att nå sina mål.

I huvuddelen av boken går Pether igenom det centrala – grundarbetets – beståndsdelar. Bland annat gas och broms, svänga höger, svänga vänster, takt, lösgjordhet, rakriktning och kontakt beskrivs ingående. Därefter kommer vi till mer konkreta rörelser såsom övergångar och halvhalter, öppnor, slutor och förvänd galopp.
I avsnitten där han beskriver de mer konkreta övningarna blir det extra tydligt, med en egen rubrik för vilka problem man vanligen stöter på. I kapitlet om ”Träning” ger Pether mer råd kring hur ett tränings- och tävlingsår kan läggas upp. Till exempel ser han ofta att ryttare veckan före tävling börjar arbeta hårdare. Där är hans råd att träna en längre tid före tävlingen – och då med få repetitioner så att du kan lägga in lättare pass närmare tävlingen sedan. Här poängterar han dock att alla hästar är olika och att man så klart måste anpassa träningen efter individen.
Pether bjuder också på några av sina favoritövningar som med hjälp av skisser görs tydliga, och så avslutas boken med en tips-lista där han har skrivit ner sina viktigaste råd i samvaron med hästen.

Det man möjligen kan känna när man läser ”Hästens grundarbete” är att det blir mycket löpande text som läsaren ska ta till sig. Varje del innehåller så många tips och nya insikter att det emellanåt blir svårt att ta till sig allt på en gång. Detta hade förmodligen kunna undvikas om man i varje avsnitt (särskilt i kapitlet ”Grundarbetet”) haft kortare sammanfattningar i punktform som avrundning.

”Hästens grundarbete” är som sagt fullmatad med tips, den är välformulerad på ett tidvis filosofiskt sätt och väldigt personlig - då man i och med att den är skriven i ”jag”-form kommer författaren nära. Förpackningen känns oerhört lyxig med vackra, närmast dokumentära, bilder tagna av Erik Rundelius - och det hårda pappret gör den väldigt läsbar. Det känns när man får boken i sin hand att den är välarbetad. Pether Marknes ”Hästens grundarbete” är helt enkelt en gedigen och läsvärd bok för den som suktar efter inspiration och konkreta träningstips.

Hästens grundarbete
Författare: Pether Markne
Bilder: Erik Rundelius
Omfång: 144 sidor
Förlag: Ica Bokförlag
Cirkapris: 229 kronor i internetbokhandeln

Recensentens betyg:  


Aktuella samarbeten

Foderspalten
I hästhälsans tjänst
Uppfödaren i centrum
Foderbloggen

Senaste numret

Läs mer om Hippson nr 4

– TEMA: Avmaskning
– Reportage: Fem stjärnor på fyra ben
– Hoppa studsserier med Tovek

– Päls av och täcke på – eller?
– Checka hästen inför hösten
– Juristens råd inför hästköpet
...och mycket, mycket mer!

Läs numret på premiumsajtenSenaste expertsvaren

Häst som är rädd för att gå i hage
Elke Hartmann svarar
Hjälp, hur ska jag hantera min häst?
Elke Hartmann svarar
Tips för att få stabil hand i hoppningen
Lennart Lindelöw svarar


Tipsa oss

Här kan du skicka in tips eller uppslag till oss på redaktionen.