Innehåll taggat Delaktighet

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Delaktighet'

Senaste först

Studie vill fånga upp unga ryttares delaktighet

Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Eller begränsas de av oskrivna regler som kan vara ett hinder? Det vill hippologen Therese Waerner undersöka, bland annat med hjälp av en enkät riktad till ungdomar.

Läs mer