Innehåll taggat LRF

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'LRF'

Senaste först

Okej med djurhållning utan lagring av gödsel

En dom i miljööverdomstolen innebär att det inte krävs att man har möjlighet att lagra gödsel på den egna anläggningen för att få miljötillstånd för djurhållning. Man kan lösa det i samarbete med andra lantbrukare.

Läs mer


Det behövs åtgärder som gör nytta – inte fler lagar

Läs mer


Utredning föreslår strängare regler för hantering av hästgödsel

En statlig utredning föreslår att strängare reglering kring hur hästgödsel hanteras ska införas. Detta ska vara en åtgärd för att minska övergödningen med hänsyn till miljön.

Läs mer


LRF hoppas på ändring av lagen: ”Levande djur kan inte behandlas som döda ting”

Det är inte längre tvingande för EU:s medlemsstater att djur ska omfattas av konsumentköplagen. Detta blir upp till varje land att besluta. Hur Sverige ska göra får vi veta hösten 2020, då ska en statlig utredning om lagen vara klar.

Läs mer


Hästverksamhet kan få kvalitetsmärkning: "En viktig milstolpe"

Du som driver hästverksamhet har nu möjlighet att ansöka om att få den kvalitetsmärkt. Den som ansöker får en oberoende granskning av sin verksamhet. Certifieringen är frivillig och ska bidra till en gemensam standard.

Läs mer


LRF: "Akut torka innebär brist på bete och grovfoder"

Besvärligt väder, med akut torka, gör att betes- och grovfoderproduktionen ligger långt efter det normala på många håll i landet. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) informerar om situationen och vad man som häst- och stallägare kan göra.

Läs mer


Hästar får beta på strandskyddade områden: ”En oerhört viktig dom för hela näringen”

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att hästar får beta på strandskyddat område. Domen kan inte överklagas. 
– Det här får jättestor betydelse för hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF häst.

Läs mer