Innehåll taggat Bete

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Bete'

Senaste först

Betestider!

Läs mer


Uppe i varv och skofundering!

Läs mer


Spa, långlunch & live från Flyinge

Läs mer


Sista dagen att skicka in bilder!

Läs mer


Hästar kan sköta naturbetesmark

Hästar har på många håll dåligt rykte och anses förstöra betesmark. Men oftast beror det på att hästarna går året runt på marker som inte är lämpade för det. I Sverige finns stora arealer värdefull naturbetesmark som ibland inte kan hållas öppen på grund av det minskade antalet nötkreatur. Där kan hästarna göra en insats!

Läs mer


Se upp för giftiga växter i hagen

Hästar ratar i normalfallet giftiga växter, men ibland kan det uppstå situationer som man inte har räknat med. Därför är det viktigt att du gör en noggrann kontroll av omgivningarna innan du släpper ut din häst. Speciellt om det är äldre ängs- och betesmarker som gränsar till gamla trädgårdar och parker, eller mindre välhävdade gårdsmiljöer. Märker du att en häst uppför sig underligt så kontakta omedelbart veterinär.

Läs mer


Uffe har varit ute pch åkt!

Läs mer


Sistaplatsen gick till en unghäst som hoppade ut...

Läs mer


Osiras sommarmys!

Läs mer


Är det bra att låta ett par får växelbeta med hästarna?

Läs mer

Sida: första  föregående 1 2 3