Innehåll taggat Forskningskollen

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Forskningskollen'

Senaste först

Hästar får munproblem av bett

Många hästar drabbas av problem i munhålan till följd av användning av bett och nosgrimmor. Även felaktig utfodring spelar in när hästens munhälsa avgörs.

Läs mer


Hästar i tätortsnära områden – ett problem?

Den senaste uppskattningen pekar på att det finns drygt 350 000 hästar i Sverige. Därmed är vi bland de länder som har flest hästar per invånare, med 39 hästar på 1000 personer. Tre fjärdedelar av hästarna finns i eller precis utanför städer. Det gör tillgängligheten för dem som nyttjar hästen god, men ställer till en del konflikter mellan hästanläggningar och boende.

Läs mer


Resistenta bakterier kräver nya rutiner

Bakterier som är resistenta mot antibiotika skapar ofta svarta rubriker i media. De har kallats både mördarbakterier och sjukhussjukan, och problemet med dessa infektioner ökar nu även bland hästar. Den mest omtalade resistenta bakterien är MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus.

Läs mer


Rörelsemönstret påverkas av hästens form

Flera försök har gjorts för att mäta hur hästens rörelsemönster påverkas av olika positioner på huvud och hals.

Läs mer


Dräktighetens längd varierar

Nu har de ston som betäcktes tidigt förra året börjat att föla, men än dröjer det innan avelssäsongen drar igång på allvar. Ett sto är normalt dräktigt omkring elva månader, men hästar har ganska stor variation i dräktighetslängd jämfört med många andra djur.

Läs mer


Luftvägsproblem är vanligare än man tror

Kronisk hosta är ett relativt omfattande problem bland hästar, och ägarna till dessa hästar blir ofta experter på att undvika damm och dålig luft i stallet. Under senare år har det visat sig att det är betydligt fler hästar som är påverkade av stallmiljön än vad man tidigare trott. Men de flesta visar inga eller mycket lindriga symtom.

Läs mer


Stor risk för mögeltillväxt i lagrat hö

Om höet ska hålla en bra hygienisk kvalitet under lagringen behöver torrsubstanshalten ligga runt 85 procent eller högre, hela tiden. Om luftfuktigheten runt höet är hög under perioder, eller om det är problem med kondens, kan det torra höet återfuktas och mikroorganismer börja växa.

Läs mer


Nervös ryttare = nervös häst?

En nervös ryttare eller skötare överför nervositeten till hästen. Det märks bland annat genom höjd hjärtfrekvens hos djuret. Eftersom nervositet och rädsla i hästens värld är en fråga om överlevnad, är det naturligt för den att bli på helspänn när den känner av människans nervositet. Allt för att vara beredd på eventuella attacker från rovdjur.

Läs mer


Studier kring hästrelaterade olyckor

Den senaste tidens många olyckor inom hästsporten har lett till debatt om riskerna med ridning och hästar. Samma diskussioner finns självklart även i andra länder, och det har gjorts några studier för att ta reda på vad som orsakar flest skador och vem som löper störst risk att drabbas.

Läs mer


Dressyrhästar ÄR räddare

Några forskare ville testa påståendet om att dressyrhästar är mer lättskrämda än hopphästar. Därför mätte de hästarnas reaktioner och kopplade ihop resultatet med den disciplin hästen tillhörde.

Läs mer

Sida: första  föregående 1 ... 21 22 23 24 nästa  sista