Innehåll taggat Forskningskollen

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Forskningskollen'

Senaste först

Insulin orsakar fång

På senare år har forskarna upptäckt att en stor del av de fall av fång som drabbar hästar är kopplade till hormonproblem. Det gäller till exempel fång i samband med Cushings, Equine metabolic syndrome och vid användandet av vissa läkemedel. Dessa hästar får onormalt höga halter av hormonet insulin i blodet och flera studier har konstaterat en koppling mellan höga insulinnivåer och fång.

Läs mer


Forskningen om gräsbetessjuka går framåt

Gräsbetessjuka finns först beskriven från Skottland i början av 1900-talet. Sjukdomen är mycket vanlig i Skottland och England, och har rankats som den viktigaste hästsjukdomen att bekämpa av forskare i regionen.

Läs mer


Resistens hos inälvsparasiter ökar

Som alla säkert har märkt har rekommendationerna om avmaskning förändrats de senaste åren. Problemet med att inälvsparasiter blir resistenta mot avmaskningsmedel ökar över hela världen och det finns i dagsläget inga nya medel att ta till. Man har hittat resistens mot alla typer av preparat som används i dag.

Läs mer


Hästar får munproblem av bett

Många hästar drabbas av problem i munhålan till följd av användning av bett och nosgrimmor. Även felaktig utfodring spelar in när hästens munhälsa avgörs.

Läs mer


Hästar i tätortsnära områden – ett problem?

Den senaste uppskattningen pekar på att det finns drygt 350 000 hästar i Sverige. Därmed är vi bland de länder som har flest hästar per invånare, med 39 hästar på 1000 personer. Tre fjärdedelar av hästarna finns i eller precis utanför städer. Det gör tillgängligheten för dem som nyttjar hästen god, men ställer till en del konflikter mellan hästanläggningar och boende.

Läs mer


Resistenta bakterier kräver nya rutiner

Bakterier som är resistenta mot antibiotika skapar ofta svarta rubriker i media. De har kallats både mördarbakterier och sjukhussjukan, och problemet med dessa infektioner ökar nu även bland hästar. Den mest omtalade resistenta bakterien är MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus.

Läs mer


Rörelsemönstret påverkas av hästens form

Flera försök har gjorts för att mäta hur hästens rörelsemönster påverkas av olika positioner på huvud och hals.

Läs mer


Dräktighetens längd varierar

Nu har de ston som betäcktes tidigt förra året börjat att föla, men än dröjer det innan avelssäsongen drar igång på allvar. Ett sto är normalt dräktigt omkring elva månader, men hästar har ganska stor variation i dräktighetslängd jämfört med många andra djur.

Läs mer


Luftvägsproblem är vanligare än man tror

Kronisk hosta är ett relativt omfattande problem bland hästar, och ägarna till dessa hästar blir ofta experter på att undvika damm och dålig luft i stallet. Under senare år har det visat sig att det är betydligt fler hästar som är påverkade av stallmiljön än vad man tidigare trott. Men de flesta visar inga eller mycket lindriga symtom.

Läs mer


Stor risk för mögeltillväxt i lagrat hö

Om höet ska hålla en bra hygienisk kvalitet under lagringen behöver torrsubstanshalten ligga runt 85 procent eller högre, hela tiden. Om luftfuktigheten runt höet är hög under perioder, eller om det är problem med kondens, kan det torra höet återfuktas och mikroorganismer börja växa.

Läs mer

Sida: första  föregående 1 ... 25 26 27 28 nästa  sista  

Aktuella samarbeten

Foderspalten
I hästhälsans tjänst
Uppfödaren i centrum
Foderbloggen

Senaste numret

Läs mer om Hippson nr 5

– TEMA: Hästen i trafiken
– Porträtt: Lotta och Kajsa Björe 
– Tömkör som Bo Jenå

– Sveriges charmigaste stallmaskot
– Det viktiga beterinärbesiktningen
– Hoppövningar med Victoria Almgren
...och mycket, mycket mer!

Läs numret på premiumsajtenSenaste expertsvaren

Ramlade av vid veterinärbesök – vad gäller?
Eva Johansson svarar
"Att kunna rätta in framdelen framför bakdelen är otroligt viktigt"
Jessica Nordin svarar
Övningar för att stärka hästens ena bakben
Jessica Nordin svarar


Tipsa oss

Här kan du skicka in tips eller uppslag till oss på redaktionen.