Innehåll taggat Sveriges lantbruksuniversitet

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Sveriges lantbruksuniversitet'

Senaste först

Fetma hos häst ger högt blodtryck och höga kortisolnivåer

I en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man undersökt hjärt-kärlfunktion och nivåer av kortisol hos hästar som går upp i vikt.

Läs mer


SLU får donation – ska forska kring hästars viktbärande förmåga

Välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald samt test av islandshästars viktbärande förmåga. Det är två av de forskningsprojekt som SLU får ekonomiskt stöd för att genomföra.

Läs mer


Hjälp studentprojekt vid SLU – svara på enkätundersökning

I ett studentprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet vill man studera människans uppfattning om hästars uttryck för sinnesstämningar. Via enkätsvar söks nu underlag till projektet.

Läs mer


Hösilage inte alltid skäl till hästens dåliga mage: "Kan vara olika typer av grundorsaker"

Genom sin forskning avvisar Katrin Lindroth att fri fekal vätska hos häst endast beror på utfodring med hösilage och att det skulle röra sig om att hästarna har drabbats av ”hösilageintolerans”. I stället verkar förekomsten av fri fekal vätska bero på en kombination av flera olika faktorer.

Läs mer


Halm är ett bra kompletterande fodermedel – enligt ny svensk forskning

I Sverige har halm länge använts som ett alternativt fodermedel till andra grovfoder som hö och hösilage, men ute i Europa ses det på vissa håll som en hälsofara för hästen. Ny svensk forskning visar dock att halm inte ger upphov till magsår – i stället bidrar halmen till längre ättid.

Läs mer


Öroninflammation hos häst kan ha samband med allergi

Allergiska hudbesvär kan öka risken för öroninflammation hos häst. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som gjorts i samarbete med veterinärer från Mälaren hästklinik.

Läs mer


SLU söker halta hästar till forskningsprojekt

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför ett forskningsprojekt där man undersöker olika typer av ortopedisk smärta hos hästar. Till projektet söker man nu hästar som har varit halta i minst två veckor.

Läs mer


Bete bidrar till mer näringsrik vegetation

Växternas energi- och näringsinnehåll påverkas beroende på om djur betar på markerna, eller om gräset klipps månadsvis. Det visar en nyligen publicerad studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer


Forskningskollen: Sadeln kan avslöja både hälta och ryttarfel

Svenska forskare har kommit ett steg närmare att använda sadelns rörelser som en hjälp vid hältutredning, detta genom att studera dressyrekipage på hög nivå. Två brittiska forskare har dessutom arbetat i många år med att kartlägga hur sadelns rörelser påverkas av asymmetrier och hälta.

Läs mer


Hästskötare läser hästens smärtansikte bäst

Mer kunskaper hos allmänheten behövs för att på ett korrekt sätt kunna tyda hästens smärtsignaler. Det visar resultatet av etologi- och djurskyddsstudenten Linnea Strays examensarbete, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer

Sida: 1 2 3 nästa  sista