Visa fråga och svar

Fråga experterna

Här svarar några av Sveriges mest kompetenta hästproffs på frågor om dressyr, hoppning, foder och hästhälsa. Missa inte chansen att få hjälp med din häst.


Hästens beteende


Häst som attackerar både människor och andra hästar


Publicerat: 2015-03-07
Hej! Jag har en liten knabstruper, en ponnyvalack på fyra år, som jag har ägt i ett år. Han går på lösdrift tillsammans med en lugn arabvalack som är 19 år gammal. De två funkar väldigt bra ihop och trivs i varandras sällskap. De äter endast grovfoder och har mineraler som tillskott.
  
När min ponny kom hem till mig var han ganska ohanterad, han nafsade och bet i allt han fick tag i och trängde sig fram där han behövde, han visade ingen respekt mot människor. Ponnyn är orädd för precis allt! Jag lät honom gå som sällskap till för cirka en månad sedan, då jag bestämde mig för att jag ville ta över ledarrollen.
  
Till en början gick det bra, då jag först markerade min zon så att han inte skulle komma för nära, ett rep brydde han sig inte om så jag tog en pisk och markerade i marken att han skulle hålla sig lite på avstånd (Jag har aldrig slagit honom!). Han förstod ganska snabbt, så jag övade också halt och backning.
  
Han blev mycket trevligare att ha att göra med i början, men nu har det hänt några gånger när jag leder honom att han hoppar på mig och attackerar mig med bakåtstrukna öron och huggande tänder, han har också börjat gå på sin arabkompis i hagen. Innan har han aldrig varit aggressiv utan bara respektlös. Han är jättesnäll att tömköra. Nu vet jag inte hur jag ska gå vidare, är han bara trotsig mot mig? Eller bör jag byta metod? Han skrämmer mig när han går på mig så där.
  
Tack på förhand!

Anna Lundbergs svar:

Hej,
  
Du ska ha en eloge för att du har registrerat och reflekterat över förändringarna du sett hos din häst! Genom att inte bara notera skillnader utan dessutom fundera vidare över vad detta kan bero på kan vi förebygga en hel del, både vad gäller sjukdomar och oönskade beteenden.

För att komma vidare vad gäller problemet du beskriver med din häst, att han förändrats den senaste månaden och börjat bli aggressiv mot dig (och även mot hagkompisen), krävs att du funderar över vad som kan ha orsakat denna förändring. All utredning börjar med att man ber en veterinär kolla så att hästen inte är sjuk eller skadad.

När man är säker på att hästen är frisk kan man gå vidare och fundera över om det är något i hästens miljö eller hur hästen hanteras som kan orsaka frustration, obehag, rädsla och så vidare. Utfodringsrutiner? Social kontakt i stallet? Motion? Och så vidare, och så vidare...
Du skriver att du har haft hästen cirka ett år och att du upplever att han har förändrat sitt beteende under den senaste månaden. Kan du koppla din hästs beteendeförändring till förändringar vad gäller skötsel eller hantering? Är det saker som skiljer sig mellan hur hästen hade det hos den förra ägaren och hos dig? Vissa förändringar visar sig inte på direkten, det kan ju vara så att frustrationen byggs upp med tiden. Märker du några förändringar hos den andra hästen?

En skillnad som givetvis finns är ju åldern, din häst har blivit äldre. För en yngre häst innebär ett år eller till och med en månad en större förändring än för den äldre hästen som har genomgått könsmognad, har växt färdigt, blivit inriden/inkörd och så vidare – och som förhoppningsvis har knäckt koden för vad vi människor menar med olika signaler. Diskutera gärna med uppfödaren om denne har några erfarenheter vad gäller personlighetsutvecklingen hos närbesläktade individer.
  
Hästar förstår inte innebörden av "respekt"
Du nämner att du börjat träna din ponny vad gäller start, stopp och back eftersom du upplever att han har börjat bli respektlös – och att du därför vill tydliggöra din ledarroll. Det är jättebra att du tränar din häst! Vad vi menar med respekt och ledare är olika för olika personer, och mellan grupper som arbetar med olika djurslag, och det skiljer sig även mellan olika discipliner. Det finns inte någon entydig definition som alla ställer sig bakom.

Jag som naturvetare (jag är biolog i botten) är skolad inom ett vetenskapligt förhållningssätt där man väljer att förklara beteenden eller andra saker man observerar utifrån den enklast möjliga förklaring man kan hitta. Sedan kan man inte förneka att mer komplexa skeenden kan ligga bakom, det vi inte ser eller inte kan mäta kan faktiskt finnas där om vi bara hade rätt utrustning eller teknik för att mäta eller avkoda situationen. Men i avvaktan på ny kunskap, utvecklade metoder och förfinad teknik får vi hålla oss till att förklara världen på enklast möjliga sätt utifrån de resurser vi har i dag.

Min övertygelse vad gäller begreppet respekt är att hästar inte har den mentala kapaciteten att förstå innebörden med vad vi människor många gånger avser med ordet respekt. Att de ska visa oss människor – eller åtminstone deras ägare – respekt för att vi bekostar deras mat, tar ansvar för deras trygghet, att vi sköter deras hälsa, att vi är högre stående individer, och så vidare. Eller att de ska ha en inneboende förmåga att förstå att vi människor tycker att det är respektlöst av hästen att klampa in i vår personliga sfär, att vi har ett personligt utrymme runt omkring oss som man inte beträder hur som helst.

Många anser att detta personliga område utgörs av en slags osynlig bubbla där andra, lägre rankade personer eller djur, inte ska ha tillträde. Och att detta är något som är tydligt och uppenbart för alla och att det därför är respektlöst att komma för nära – för då passerar man en gräns in i denna bubbla. Men jag vill påstå att detta personliga område inte finns per automatik och det är inget som syns ifall att vi inte markerar tydligt att ”hit får ni gå men inte längre”.

Att vi inte har detta i oss helt automatiskt visar sig genom att vi har väldigt olika tolerans för hur nära olika personer kommer inpå oss beroende på situationen. På en trång buss står vi ibland tryckta mot helt okända människor, något som skulle vara helt omöjligt på en plats där det finns gott om utrymme, till exempel på ett stort öde torg.
Dessutom har vi helt olika tolerans mot att bli berörda, till exempel tagna i håret, beroende på situationen. Tänk hur vi skulle reagera om det kom en helt främmande person och tog oss i håret när vi satt på en restaurang och väntade på maten, jämfört med om vi satt hos hårfrisörskan. Hur nära vi tillåter andra att komma oss och vad de får göra beror på situationen och detta är något vi lär oss. Det beror inte på vem som är högst i rang, vem som betalar eller vem som är värd mest respekt. Även hästen måste lära sig hur nära vi tillåter den att komma inpå oss. Vi måste signalera och träna detta precis som allt annat!
  
Hästen måste förstå
Just grundläggande lydnad är basen för allt hanterande och för att få en bra människa/häst-relation. Det är viktigt att du har tänkt igenom dina signaler så att du inte riskerar att skapa osäkerhet och frustration. Väldigt viktigt är att du inte använder samma signal för olika saker eller att vissa regler bara gäller ibland. Genom att hantera våra hästar vill vi ju skapa trygga individer och för detta krävs att hästen förstår vad som avses, att vi är tydliga och konsekventa. Annars är det stor risk att hästen blir frustrerad och då kan den uppvisa beteenden som vi tolkar som olydnad, aggressivitet eller att hästen överreagerar.
  
Vad avses med "ledarskap"?
Att hästen visar olydnad eller aggressivitet på grund av att vi människor brister i vårt ledarskap är en annan diskussion som kräver eftertanke. Att vi människor måste vinna hästarnas respekt och bli deras ledare genom att ha en stark ledarroll för att kunna bestämma över hästarna är en ganska utbredd åsikt bland hästintresserade – och många anser dessutom att vi uppfyller detta lättast genom att bete oss som hästar.

Vad avses med ”ledarskap”? Är ledaren den som är högst rankad i gruppen och därför bestämmer? Eller menar vi att en person eller ett djur som är ledare är den som leder gruppen mot nya mål eller nya aktiviteter? Är en god ledare en person eller ett djur som får andra att göra som hen, tack vare att de andra respekterar hen? Innebär goda ledaregenskaper att hen är tydlig, konsekvent och därför får sin vilja igenom? Måste vi människor ta ledarrollen i hästflocken för att hästarna ska lyda oss? Måste vi bete oss som en häst för att hästarna ska se oss som ledare och göra som vi vill?

Just i denna typ av diskussioner är det stor risk att vi blandar ihop människor och djur, och att vi förmänskligar våra hästar och ger dem egenskaper och förmågor som de inte har mental kapacitet till – något som med ett annat ord kallas för antropomorfism. Viktigt att vi ser hästarna som hästar och inget annat. Om man tittar på vilda eller frilevande hästar så växlar ledarrollen inom flocken beroende på aktivitet och situation. Dessutom påverkar de olika flockmedlemmarnas behov och motivation om de tar initiativ till nya aktiviteter eller kanske försvarar en resurs. Det är inte så att en och samma individ har makt över allt.

Vad gäller hästsignaler och att vi måste bete oss som hästar för att vinna respekt och bli deras ledare, så att vi kan bestämma över hästarna, så har detta visat sig vara en övertolkning. Det handlar i stället om att vi genom negativ förstärkning, det vill säga att vi lägger på ett obehag som tas bort när önskat beteende uppvisas, får hästarna att reagera som vi vill (Henshall & McGreevy, 2012). Studier visar på att så länge man är konsekvent och har bra tajming vad gäller eftergiften när man använder sig av negativ förstärkning, så lyder hästen till och med en leksaksbil trots att en sådan saknar både utseendet och beteendet hos en häst (se gärna mer info här). Så även här menar jag att vi får tro på den enklaste förklaringen – våra hästar lyder oss människor om vi är tydliga och konsekventa och det handlar inte om att vi måste bete oss precis som hästar.

Detta med ledarskap och respekt var kanske ett litet sidospår, men jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden kommer ihåg att hästen är en häst – inte vårt barn eller en människokompis – då finns det risk att vi tror att hästen förstått mer än den gjort eller att den tänkt ut saker för att slippa arbeta eller för att hämnas. Hästar saknar frontallob, den del av vår hjärna som hjälper oss att lägga ihop olika fakta och göra synteser framåt och bakåt i tiden. Hästar reagerar på det som händer just nu. Sen är de duktiga på något man kallar betingning vilket innebär att de kan koppla ihop händelser som ligger väldigt nära i tiden, de kopplar en belöning eller ett obehag till det som hände precis innan belöningen eller obehaget dök upp. Och de har bra minne, särskilt vad gäller obehagliga, skrämmande och smärtsamma situationer.
  
När blir hästen aggressiv?
För att gå vidare med utredningen kring din häst ska du – när du uteslutit att beteendeförändringen beror på smärta, sjukdom, frustration eller om det har något med hästhållning eller förändringar i hästens vardag att göra, fundera vidare på i vilka situationer han blir aggressiv och mot vilka personer detta yttrar sig.

När på dagen händer det? I början eller mot slutet av ett träningspass? Om det ofta sker efter perioder där hästen varit inaktiv, till exempel efter en natt i boxen, kan det bero på frustration på grund av ett uppdämt rörelsebehov. Sker det snarare när du tränat och jobbat med din häst finns risk att du tränat för länge, att hästen tappat orken och har svårt att tolka dina signaler och därför blir frustrerad. Kan det ha samband med att han blir störd, till exempel när han äter? Då kan det bero på frustration på grund av att hästen har högre motivation att äta men att du med din träning förhindrar detta. Viktigt är att din hästs grundläggande behov är tillgodosedda!
  
Arbeta förebyggande
Hur reagerar du och vad gör du när han attackerar dig? Är du själv utvilad eller stressad? Finns det samband med när du kanske blir stressad, till exempel de gånger du har en tid att passa efter träningen? Är det bara dig han attackerar? Är det bara i vissa situationer? Är det när du ökar svårighetsgraden på träningen? Är det skillnad på hans beteende ifall att du har belönat honom eller straffat/korrigerat honom?

Det finns studier som visar att hästarnas inställning till oss människor är mer positiv om vi använt oss av positiv förstärkning, till exempel belönat önskat beteende med godis (Sankey et al., 2010) och att de hästar som blir belönade när de visar önskat beteende uppvisar färre oönskade beteenden (Hockenhull & Creighton, 2013). Att använda sig av godis i träningen kan dock ibland leda till att hästen blir närgången (särskilt mot händer och fickor eller andra ställen där godiset förvaras) och börjar nafsa, vilket kan utvecklas till att hästen börjar bitas. Här handlar det om att vara väldigt noggrann med att inte belöna, det vill säga ge godis, ifall hästen nafsar. Annars lär vi hästen att om den nafsas och bits får den godis, vilket inte alls är avsikten. Kanske kan det vara så att du helt omedvetet förstärkt din hästs oönskade beteende? Har beteendet förvärrats eller ändrats på något sätt under denna tid?

Vad händer precis innan din häst biter dig? Om du kan förutse när det finns risk att din häst bits kan du arbeta förebyggande. Du kan kanske ta bort eller minska de faktorer som utlöser attackerna. Ett annat sätt att tackla problemet är att på ett tidigt stadium försöka avleda din häst från att börja bitas genom att du, när du märker att en attack är på gång, lägger in moment där hästen måste göra saker som tar tankekraft eller på annat sätt får honom på andra tankar. Till exempel att han ska höja och sänka huvudet, kanske gå slalom eller kliva över bommar. Detta kräver dock att du blir noga medveten om din hästs beteende, plus att du ska ha tänkt ut redan innan vad du kan avleda honom med.
Sedan är inte detta någon bra variant ifall att det är så att din häst bits på grund av att han är trött av för mycket stimulans, då kan dessa extra övningar snarare öka problemet. Du måste helt enkelt fundera över orsaken till att hästen visar detta beteende.  
  
Var ärlig mot dig själv
Du skriver att tömkörningen fungerar bra, vad finns det för skillnader när du leder och tömkör honom? Fundera lite extra ifall att du kanske använder olika signaler när du leder och när du tömkör, om du tränar saker med olika svårighetsgrad eller om du kräver olika mycket av hästen.

Dessa frågor kan hjälpa dig att se ifall det finns ett mönster eller faktorer som påverkar hans beteende. Viktigt här att du är ärlig mot dig själv och ser din roll i sammanhanget, något som inte alltid är så roligt. Att inse att man själv kanske ansvarar för att hästen har utvecklat oönskade beteenden, genom att man belönat vid fel tidpunkt, har dålig tajming eller har orsakat frustration genom otydliga signaler – att man är inkonsekvent och så vidare – kan både vara svårt och skämmigt. Men det är mänskligt!

Vi gör alla mer eller mindre fel, och inser man sina begränsningar och tillkortakommanden har man kommit långt! Först då kan man ju göra något åt situationen. Har du själv svårt att komma vidare eller svårt att se hur du själv beter dig – ta gärna hjälp av en kompis som hjälper dig att studera vad som händer. Ett annat tips är att du kontaktar föreningen Sveriges Akademiska etologer, här, de kan hjälpa dig vidare på plats.

Annars är mitt främsta råd att du ska backa i träningen och verkligen göra det tydligt för din häst vad du menar med de olika signalerna för ”start”, ”stopp”, back” och att ”flytta sidvärts” – så att han kan detta på alla möjliga olika platser och i olika situationer. Börja träningen där det är som lättast och öka sen successivt svårighetsgraden. Fortsätt gärna med tömkörningen, kanske du kan utgå från denna då detta fungerar bra? Ta hjälp av kompisar så att du inte skadar dig eller hästen när du ökar svårighetsgraden, och sänk svårighetsgrad direkt ifall din häst börjar konstra eller visa frustration/aggressivitet.
Det är naturligt för alla djur och människor att vi plötsligt glömmer det vi lärt oss och då måste vi träna dessa saker igen. Man kan dock trösta sig med att det brukar gå snabbare att lära nästa gång!
  
Hör av dig om du har ytterligare frågor. Och hör gärna av dig och berätta hur det går!
 
Lycka till önskar
Anna
OBS! Experterna själva har inte möjlighet att svara på några följdfrågor via kommentarsfunktionen. Ställ egna frågor via formuläret till höger, men diskutera gärna expertsvaren nedan.

Fler frågor och svar från Anna Lundberg:

Anna Lundberg


Anna Lundberg är universitetslektor i tillämpad etologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Här på Hippson svarar hon på frågor om hästens beteende. Etologi är helt enkelt vetenskapen om djurens beteende, om beteendets orsak och dess funktion.
Läs mer om Anna här!Ställ din egen fråga

Din fråga:
Din epost:

Senaste expertsvaren

Rutinerad häst som är tittig och spänd på hinder
Victoria Almgren svarar
Köpare valde bort besiktning – hästen visade sig ha artros
Eva Johansson svarar
Unghäst som inte tar jämnt stöd på bettet
Nina Bengtsson svarar
Häst som faller ur när den fäller vinterpälsen
Eva Dahlström svarar
Viktigast få unghästen att tycka om att arbeta
Victoria Almgren svarar
Hjälp för ryttare som "rattar" för mycket
Victoria Almgren svarar
Vad funkar bäst med hästar – att vara försiktigt tålmodig eller att ”säga till”?
Jenny Yngvesson svarar
Häst som inte går upp i hull trots uträknad foderstat
Eva Dahlström svarar
Unghäst som inte går fram på uteritten
Nina Bengtsson svarar
Tips om ryttarträning för att kunna hålla huvudet stilla i traven
Nina Bengtsson svarar
Aktuella samarbeten

Ridsportens Innovationer
Hållbara ryttare
Patrik Kittel Dressage Tour
Uppfödaren i centrum
Foderbloggen
I hästhälsans tjänst

Senaste numret

Läs mer om Hippson Nr 1

SPECIAL: Klimat & Miljö!
– Dags att framtidssäkra ridsporten
– Inspiration: Hållbarhet som lönar sig
– Naturbete har många fördelar
– Vårda hagen för sjöarnas skull
– Hållbar hemmahoppning
– Dressyrträna i mobilen
...och mycket mycket mer

Läs numret i det digitala arkivet