Visa fråga och svar

Fråga experterna

Här svarar några av Sveriges mest kompetenta hästproffs på frågor om dressyr, hoppning, foder och hästhälsa. Missa inte chansen att få hjälp med din häst.


Hästens beteende


Hur hjälper man en häst som boxvandrar?


Publicerat: 2013-10-15
Min häst är boxvandrare, vilket gör sig ännu mer påmint nu i och med installningen. Jag försöker att ha honom ute så mycket det går, men rent praktiskt kan jag inte lösa det bättre än jag nu gör. Han vandrar i perioder, oftast är det precis vid insläpp innan alla hästar har kommit in. Han har fri tillgång till hö inne under natten, men tar en tugga – går ett par varv – tar en tugga.
  
Jag har provat att byta box så att han står lugnare till, men det hjälper inte heller. Det är mindre när han är rejält motionerad, men då är han ändå hela tiden "vaken" genom att hålla kolla och gå något varv då och då. Jag har funderat på att filma hans beteende, men har ännu inte kommit till skott.
  
Jag har haft hästen i sju år nu, han är ett 16-årigt halvblod. Hos mig har han alltid varit så här. Jag har som sagt försökt att ha honom så mycket ute det bara går, i hagen är han helt lugn. Han rids 4-5 dagar i veckan, på hobbynivå. Hur ska jag kunna hjälpa honom? Ska jag binda fast honom i boxen? Eller försöka lösa det med lösdrift? Vad ska jag göra?

Jenny Yngvessons svar:

Hej!
  
Den här typen av onormala beteenden, så kallade stereotypier, är mycket svåra att bota eller få hästar eller andra djur att sluta med. De vanligaste stereotypierna hos hästar är krubbitning, vävning och boxvandring. Eftersom de är så svåra att bota är det absolut bästa att försöka förebygga dem.
När man forskar kring boxvandring tittar man ofta även på krubbitning och vävning. Vi vet sedan ganska länge tillbaka att risken för de här onormala beteendena ökar om hästarna inte får tillräcklig social kontakt med andra hästar, om de får för liten grovfoder och om de inte har möjlighet att röra sig fritt (Redbo et al. 1998; McGreevy et al. 1995.). Risken är också högre för vissa raser som fullblod och halvblod (McGreevy et al. 1995).
   
Inte välstuderat
Studier visar olika resultat i fråga om boxvandring är mer eller mindre vanligt än vävning och krubbitning (Munoz et al. 2009; Waters et al. 2002), men boxvandring är inte lika välstuderat som krubbitning - därför är jag hänvisad till att använda en del av forskningsresultaten från studier av krubbitande hästar till att spekulera kring boxvandring.
I en schweizisk studie (Bachman et al. 20039) fann man att hästens ras och reaktivitet sammanföll med risken att hästen krubbet, boxvandrade eller vävde. Lättare raser och mer reaktionssnabba hästar var överrepresenterade bland de som visade onormala beteenden. Man såg även att daglig fri rörelse och möjlighet till social kontakt sammanföll med låg förekomst av onormala beteenden.
I en studie av Cooper mfl (2000) fann man att vävare upphörde att väva när man ändrade boxarnas utformning, så att de kunde socialisera med boxgrannarna.
  
Hindra inte genom uppbindning
Jag tycker att du redan i dag verkar göra mycket för din häst vad gäller hans boxvandring. Det är viktigt att hästägare som köper hästar med befästa stereotypier har kännedom om att beteendena inte är lätta att bota, och att de är orsakade av tidigare brister i hästens miljö.
Min rekommendation är att du absolut inte binder upp honom i boxen för att stoppa vandrandet. Även om det inte, såvitt jag vet, finns några studier av just boxvandring så finns studier av andra stereotypier - till exempel krubbitning - där man har sett att hästar är mycket starkt motiverade att krubbita (Houpt, 2012) och blir mycket stressade om man hindrar dem att krubbita med en krubbitarrem (Nagy et al. 2009). Jag kan misstänka att boxvandring fungerar på ett likartat sätt.
För att hindra beteendet på ett sätt som inte orsakar stress för hästen behöver vi komma åt den faktor som motiverar hästen att utföra stereotypin. I din hästs fall verkar den motiverande faktorn vara att bli instängd i boxen och i viss mån isolerad ifrån de andra hästarna. Du skriver inte om din häst går i hage tillsammans med andra hästar eller om han går ensam. Men precis som du föreslår vore troligen lösdrift det alternativ som skulle kunna ta bort din hästs motivation att boxvandra.
  
Lösdrift ett bra alternativ
Om du inte kan ordna inhysning i lösdrift tycker jag att du först och främst ska ta reda på hur mycket din häst boxvandrar. Gör han det även efter att alla hästar kommit in i stallet, kanske under en stor del av natten, så kan det vara fysiskt skadligt för honom. Har du möjlighet är mitt råd att montera en filmkamera, för att se hur mycket han faktiskt vandrar under en natt. Diskutera resultatet med din veterinär och hovslagare.
Vandrar din häst bara under insläpp och kanske utsläpp så tycker jag inte att du behöver göra så mycket mer än du redan gör. Ge inte din häst uppmärksamhet när han boxvandrar, det kan befästa beteendet ytterligare. Fortsätt att ge så mycket grovfoder, social kontakt och utevistelse som möjligt.
   
Hör gärna av dig om du har följdfrågor. Behöver du handfast hjälp kan du kontakta Sveriges akademiska etologer, som kan rekommendera dig en etolog i närheten av där du bor.
  
Lycka till!

Jenny
   

Referenser:

BACHMANN,  AUDIGÉ and STAUFFACHER. 2003. Risk factors associated with behavioural disorders of crib-biting, weaving and box-walking in Swiss horses. Equine vet. J. 35 (2) 158-163.
  
Cooper, McDonald & Mills. 2000. The effect of increasing visual horizons on stereotypic weaving: implications for the social housing of stabled horses. Applied Animal Behaviour Science 69 _2000. 67–83.
  
Houpt, K. 2012. Motivation for cribbing by horses. Animal Welfare 21: 1-7.
  
McGreevy, P.D., Cripps, P.J., French, N.P., Green, L.E. and Nicol, C.J. (1995) Management factors associated with stereotypic and redirected behaviour in the Thoroughbred horse. Equine vet. J. 27, 86-91.
  
Munoz, L.; Torres, J.; Sepulveda, O.; et al. 2009. Frequency of stereotyped abnormal behaviour in stabled Chilean horses. ARCHIVOS DE MEDICINA VETERINARIA  Vol 41 (1) 73-76.  
  
Nagy, Bodo, Ba´ rdos, Harnos & Kabai. 2009. The effect of a feeding stress-test on the behaviour and heart rate variability of control and crib-biting horses (with or without inhibition) Applied Animal Behaviour Science 121 (2009) 140–147.
  
Redbo, I; Redbo-Torstensson. 1998. Factors affecting behavioural disturbances in race-horses  ANIMAL SCIENCE  Volume: 66   Pages: 475-481.   
  
WATERS, NICOL & FRENCH. 2002. Factors influencing the development of stereotypic and redirected behaviours in young horses: findings of a four year prospective epidemiological study EQUINE VETERINARY JOURNAL Equine vet. J. vol. 34 (6) 572-579.
OBS! Experterna själva har inte möjlighet att svara på några följdfrågor via kommentarsfunktionen. Ställ egna frågor via formuläret till höger, men diskutera gärna expertsvaren nedan.

Fler frågor och svar från Jenny Yngvesson:

Jenny Yngvesson


Jenny Yngvesson är universitetslektor i tillämpad etologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Här på Hippson svarar hon på frågor om hästens beteende. Etologi är helt enkelt vetenskapen om djurens beteende, om beteendets orsak och dess funktion. (Porträttfoto: Vanja Sandgren)Ställ din egen fråga

Din fråga:
Din epost:

Senaste expertsvaren

Rutinerad häst som är tittig och spänd på hinder
Victoria Almgren svarar
Köpare valde bort besiktning – hästen visade sig ha artros
Eva Johansson svarar
Unghäst som inte tar jämnt stöd på bettet
Nina Bengtsson svarar
Häst som faller ur när den fäller vinterpälsen
Eva Dahlström svarar
Viktigast få unghästen att tycka om att arbeta
Victoria Almgren svarar
Hjälp för ryttare som "rattar" för mycket
Victoria Almgren svarar
Vad funkar bäst med hästar – att vara försiktigt tålmodig eller att ”säga till”?
Jenny Yngvesson svarar
Häst som inte går upp i hull trots uträknad foderstat
Eva Dahlström svarar
Unghäst som inte går fram på uteritten
Nina Bengtsson svarar
Tips om ryttarträning för att kunna hålla huvudet stilla i traven
Nina Bengtsson svarar