Visa fråga och svar

Fråga experterna

Här svarar några av Sveriges mest kompetenta hästproffs på frågor om dressyr, hoppning, foder och hästhälsa. Missa inte chansen att få hjälp med din häst.


Hästjuridik


Att tänka på juridiskt när du säljer häst som företagare


Publicerat: 2015-01-26

Hej! Jag driver enskild firma med hästinriktning. Köpte en häst från företag till företag och har nu tänkt sälja hästen. Jag har förstått att jag har större skyldigheter som näringsidkare.

Hästen är besiktigad u.a. för en dryg månad sedan när den lades ut till försäljning. Den är regelbundet kollad av utbildad massör. Som jag förstått måste jag kunna bevisa att hästen är frisk. Utdrag från "Vet du vad du säljer", en artikel på Agrias hemsida: "Skulle det visa sig vara något fel på hästen som funnits vid köpet, känt eller okänt för en näringsidkande säljare, så är det, enligt Konsumentköplagen upp till säljaren att bevisa att hästen var frisk. Detta om kunden reklamerar inom sex månader."

Hur gör jag i så fall det? Vad mer bör jag ta i akt? Och vad bör jag tänka på vid utformning av kontrakt?


Eva Johanssons svar:

Hej!

Det är riktigt att man som näringsidkare, när man säljer sin häst, har ett större ansvar än vad man har om man säljer som privatperson till en annan privatperson. Det går aldrig att helt skydda sig mot de fel en häst kan ha, men du kan absolut göra en hel del för att minska din risk.

När man säljer häst mellan två privatpersoner eller två företag har lagstiftaren ansett att man har att göra med två parter som är lika starka. Detta gör att ingen av parterna får något särskilt skydd vid affären. En köpare måste undersöka det han/hon köper noga och en säljare måste upplysa om de fel eller ”defekter” som denne vet att ”varan”, det vill säga hästen, har. Det köparen kunnat hitta vid en normalt noggrann besiktning av hästen före köp får man inte åberopa som fel, eller grund för återgång av köpet i senare läge.

När en häst säljs mellan ett företag och en privatperson har lagstiftaren ansett att partsställningen är ojämnlik, d.v.s. att den som säljer för ett företags räkning har en starkare ställning. Lagstiftaren har då ansett att det behövs regler som skyddar den svagare, d.v.s. konsumenten eller privatpersonen. Man har då minskat ner på skyldigheten för köparen att undersöka hästen före köpet, och sagt att om det dyker upp ett fel på hästen inom sex månader från köpet presumerar man (antar man) att felet fanns redan innan köpet.
För att säljaren skall gå fri från ansvar för detta fel krävs att säljaren visar att felet inte fanns innan köpet. Alltså om hästen bryter ett ben efter köpet är säljaren inte ansvarig eftersom det är tydligt att hästen hade hela ben vid köpet, men om det finns en mer ”diffus” skada, som visar sig efter några månader, har säljaren mycket liten möjlighet att visa att denna inte fanns före köpet – och säljaren får då högst troligt svara för att felet åtgärdas (t.ex. betala för en operation eller behandling) eller ta tillbaka hästen (låta köpet gå åter).

För det första ska du göra en tydlig annons på hästen. Du ska tala om vilken utbildningsståndpunkt den har, hur mycket den har tävlat och noga upplysa om till exempel avvikelser i temperamentet. Var ärlig i annonsen och gör inte hästen bättre än vad den är. När du diskuterar med en köpare ska du ge denne tillåtelse att tala med den veterinär, massör, tränare och så vidare som haft hand om hästen. Ju mer information köparen fått, desto mindre möjligheter har han eller hon att säga att en viss sak är ett ”fel” på hästen.
  
Be dem provrida flera gånger
Filma gärna provridningen. Om hästen exempelvis har en ovana att bocka efter sista hindret i en serie, och hästen gör detta på provridningen och du kan visa att så skett genom en video, kan köparen inte senare komma och säga att hästen har denna ovana och vilja lämna tillbaka av den anledningen. Be att köparen provrider mer än en gång och se till att köparen vid något tillfälle får göra hästen klar i stallet, kanske hämta i hage och så vidare, så att han eller hon verkligen fått prova hästen i många olika miljöer.

Sedan måste du skriva ett bra kontakt, detta är viktigt. I kontraktet ska du upprepa hästens utbildningsnivå och hur den har tävlat (lägg gärna med ett utdrag ur Tävlingsdatabasen). Du ska skiva in att köparen har fått fullmakt att tala med veterinär X, massör Y och kiropraktor P och så vidare, för att visa att köparen verkligen fått all tillgänglig information om hästen. Detta är viktigt, för ofta är det så att köpare ”inte minns” att de fått lov att tala med veterinär, när det väl uppstått en tvist.

Finns det skriftliga journaler från veterinär, massör med mera så bifoga gärna dessa till kontraktet. Har hästen behandlats för någon skada tidigare ska detta skrivas in. Det som köparen informerats om kan köparen inte åberopa som fel. Det är ju möjligt även för en näringsidkare att sälja en häst som endast får promenadridas på grund av en tidigare skada, bara köparen är fullt informerad om de begränsningar som gäller för användningen av hästen.
   
Gör besiktning på klinik
Gör en noggrann veterinärbesiktning med köparen och säljaren närvarande. Om hästen kostar 50 000 kronor eller mer rekommenderar jag att denna görs på en klinik med kompetens för häst. Bilägg besiktningsprotokollet till kontraktet. Om man ska röntga eller inte får vara upp till köparen. Låt köparen göra de undersökningar köparen vill göra (köparen får ju betala för dem). Alla undersökningar som görs, och där man kommer fram till att hästen är frisk, är bra saker för säljaren eftersom de kan användas för att i framtiden bevisa att hästen var frisk vid försäljningstillfället.

Tänk dock på att man vid till exempel röntgen kan få fram avvikelser som inte har någon som helst betydelse för hästens användningsområde. Se till att hästens användningsområde för framtiden finns med i kontraktet och då inte bara t.ex. ”tävling hoppning” utan försök att vara så tydlig som möjligt. Skriv till exempel om hästen ska tävlas av köparens dotter (ungdomsryttare) upp till hinderhöjden 110 centimeter. Då minskas risken för att köparen återkommer och säger att det måste vara fel på hästen eftersom den inte fungerar i tävlingsmiljön när vi vill tävla 130 centimeter.

Skriv in som ett villkor i kontraktet att köparen förbinder sig att hålla hästen försäkrad till minst inköpspriset i den fullständiga försäkringsformen (A1) i samma försäkringsbolag som säljaren haft (ange vilket bolag) under 1 (ett) år från köpet. Skriv även att om köparen inte gör detta så utfaller ett vite (ett slags böter) om en lämplig summa. Vitsen med att göra så här är att om hästen verkligen har ett fel, så tar troligen försäkringsbolaget kostnader för behandling eller till och med avlivning eftersom försäkringen gällt obrutet under lång tid. Om köparen i stället försäkrar in hästen i nytt bolag så kan det blir så dumt att köparens bolag säger att skadan är gammal och säljarens bolag säger att de inte vill ta skadan eftersom försäkringen upphört. Har man samma försäkring (samma försäkringsnummer) och minst samma belopp som tidigare (köparen får självklart höja beloppet om han eller hon vill detta) så finns en säkerhet för det ekonomiska, det vill säga är det verkligen ett fel på hästen får man hjälp från försäkringsbolaget.

Bifoga alla nödvändiga uppgifter om nuvarande försäkring till köparen, så att det inte råder några som helst tveksamheter kring vilken försäkring hästen skall ha framöver.
Se till att hästen är relativt nyskodd vid leverans. Hästen kommer att få byta underlag, ryttare, kanske sadel m.m. – då är det en hjälp för hästen att inte samtidigt också få byta hovslagare. Berätta vilken hovslagare du nyttjat för hästen och om hästen säljs till närområdet bör du rekommendera köparen att fortsätta med samma hovslagare under viss tid, helst upp till sex månader framöver. Berätta vilken tränare du ridit för och uppmuntra köparen att träna för samma person, då blir det inte allt för stor ändring i ridsättet.

För att minska det som blir nytt efter försäljningen (allt som blir nytt är en skaderisk) kanske du kan låta köparen köpa den sadel hästen gått med under senaste tiden? Kanske kan köparen få köpa en eller två säckar kraftfoder av den sort du som säljare använt?
  
Upplys om allt
Ge köparen skriftlig information om avmaskningsschema, foderstat, vaccinationer som är gjorda (de ska framgå av passet, men det är bra att poängtera detta igen), tandstatus och senaste kontroll av tänderna, schema för skoning, vilken massör som anlitats (varför denne anlitats) och med vilka intervall. Allt för att göra det du kan för att undvika att hästen får ont i kroppen av till exempel att hovslagaren ändrar på något. Det är tillräckligt med nya saker ändå för hästen.
Upplys även om andra saker som att hästen alltid står med täcke i stallet, att den behöver lugnande för att klippas, att den inte vill bli ledd i grimma eller vad det nu kan vara. Lämna också gärna med ett ridschema, det vill säga berätta att du trimmar i ridhuset tre dagar i veckan, rider ut en dag i veckan, har hoppträning en dag och så vidare. Allt för att hästen ska få fortsätta i samma invanda rutiner så länge det går, detta minskar skaderisken.

Håll kontakt med köparen och erbjud dig att hjälpa till om det uppstår problem. Du som känner hästen väl kan förmodligen se om det är så att hästen har ont, om den vill ”testa” nya ryttaren lite eller om det finns annan anledning till att det helt plötsligt inte fungerar så bra som man hoppats på.

Som du ser ger jag många råd om att inte ändra allt på en gång för hästen. Ofta är det så att det uppstår skador vid ryttarbyte eftersom hästen blir riden på nytt sätt och lätt kan få ont i sina muskler av detta. Om ryttaren då inte är uppmärksam utan rider vidare så kan detta leda till skador. Genom att inte föra in för mycket nytt på en gång hos köparen minskar man risken för att det uppstår ”ridrelaterade” skador, vilket minskar behovet av att säljaren visar att hästen verkligen var frisk.
  
Engagera dig tidigt vid problem
Blir det trots allt problem så bör du som säljare vara aktiv och se till att bli involverad tidigt. Be att få tala med den veterinär som köparen anlitat för att få information om vad som är fel, vilken behandling som rekommenderas, om det är en gammal eller ny skada med mera. Troligen är det fortfarande du som känner hästen bäst och den kunskap du har om hästen kan vara väldigt viktig när det gäller vilken behandling hästen ska ha framöver.
Glöm inte att tänka på att många hästköp går helt problemfritt, men när det går snett blir det oftast dyrt. Det är alltså värt att lägga en liten summa på ett bra kontrakt och en bra veterinärundersökning av hästen inför en försäljning.
  
Lycka till med hästförsäljningen!
  
Med vänliga hälsningar
Eva Johansson
Advokat 
OBS! Experterna själva har inte möjlighet att svara på några följdfrågor via kommentarsfunktionen. Ställ egna frågor via formuläret till höger, men diskutera gärna expertsvaren nedan.

Fler frågor och svar från Eva Johansson:

Eva Johansson


Eva Johansson är advokat med stort ridsportintresse. Hon jobbar bland annat med hästjuridik inom sitt företag Centrumadvokaterna.
Läs mer om Eva här!Ställ din egen fråga

Din fråga:
Din epost:

Senaste expertsvaren

Rutinerad häst som är tittig och spänd på hinder
Victoria Almgren svarar
Köpare valde bort besiktning – hästen visade sig ha artros
Eva Johansson svarar
Unghäst som inte tar jämnt stöd på bettet
Nina Bengtsson svarar
Häst som faller ur när den fäller vinterpälsen
Eva Dahlström svarar
Viktigast få unghästen att tycka om att arbeta
Victoria Almgren svarar
Hjälp för ryttare som "rattar" för mycket
Victoria Almgren svarar
Vad funkar bäst med hästar – att vara försiktigt tålmodig eller att ”säga till”?
Jenny Yngvesson svarar
Häst som inte går upp i hull trots uträknad foderstat
Eva Dahlström svarar
Unghäst som inte går fram på uteritten
Nina Bengtsson svarar
Tips om ryttarträning för att kunna hålla huvudet stilla i traven
Nina Bengtsson svarar