Visa fråga och svar

Fråga experterna

Här svarar några av Sveriges mest kompetenta hästproffs på frågor om dressyr, hoppning, foder och hästhälsa. Missa inte chansen att få hjälp med din häst.


Hästjuridik


Är stallägaren ansvarig om en rymmande häst orsakar skador?


Publicerat: 2018-11-17

Hej Eva! Jag har nyligen köpt häst och står uppstallad hos en kvinna som har en liten gård. Vi har i dagsläget inget kontrakt och jag får inte heller någon faktura på det jag betalar henne. Dock har jag dokumentation, sms, där stallägaren specificerar kostnaden för stallhyran inklusive moms. Hon antyder alltså att hon redovisar intäkten och jag för över beloppet via min bank.
  
Min fundering lyder så här: Ponera att min häst skulle rymma från hagen och orsaka en olycka. Täcks då olyckan av deras gårdsförsäkring? Eller kommer detta att behöva gå under min hemförsäkring om vi inte har ett specificerat avtal? Och vad gäller om hon inte har någon gårdsförsäkring?
  
Jag har som sagt en del dokumentation för att kunna påvisa att jag står uppstallad hos henne. Viktig information är att stallet är beläget ganska nära en trafikerad väg och vi har en "rymmare" som vid ett tidigare tillfälle har sprängt staketet och släppt ut alla andra hästar. Jag är jättetacksam om du vill skriva några rader och förtydliga utifrån din expertis vad jag behöver tänka på för att stå säker vid en eventuell olyckshändelse.


Eva Johanssons svar:

Hej!
  
Svaret på frågan vilket försäkringsbolag som blir ansvarigt hittar vi inte alls i lagtexten. Det vi hittar svar på är vilken person som är ansvarig. Denne kan sedan få hjälp av sitt försäkringsbolag att verkligen betala ut ersättningen, vilket ger den skadelidande bättre möjligheter att få betalt. 
Om du är inhyrd är det i första hand avtalet som styr hur pass ansvarig stallägaren är. Ett avtal har ni, även om det är muntligt och det därmed är svårt att bevisa innehållet i avtalet. Så mitt första råd blir att be stallägaren om ett avtal.
Om hon kan acceptera att upprätta ett skriftligt avtal så ska självklart ansvarsfråga vara reglerad. Om hon inte vill medverka till ett skriftligt avtal får vi falla tillbaka på lagens regler.
  
Ställs krav på stallägaren
Lagens regler säger ungefär så här. Om stallägaren tillhandahåller en hage med ”normalt” bra staket, som normalt sett är tillräckligt för att hästarna inte ska rymma, då är stallägaren utan ansvar. Saker som att hagen finns intill en trafikerad väg är omständigheter som gör att det kommer att ställas högre krav på stallägaren, kanske behöver trästaket kompletteras med eltråd eller annat. Alltså, kan man se och förutse en fara åligger det stallägaren att vidta åtgärder för att minimera risken för att det händer olyckor. 
Det finns även visst ansvar för dig som hästägare. Om en häst rymmer gång på gång och du ändå accepterar att låta din häst gå i samma hage, då har du på något sätt ”samtyckt” till den ökade risk som detta medför och då kan du bli ”medvållande”. Alltså måste ni ta upp diskussioner om den här hästen fortsätter att rymma.
Kanske kan man förstärka staketen? Kanske kan man ge hästarna mer sysselsättning i hagen för att ge dem annat att göra än att rymma? Kanske kan ni omfördela hur hästarna går i hagen, vissa hästar rymmer mindre om de har annat sällskap? Kanske kan ni be kommunen sätta upp skyltar som varnar för att det finns hästar på gården, nära vägen?
Hur som helst, för att du ska undvika att bli medvållande behöver du visa att ni har vidtagit åtgärder för att förhindra framtida rymningar.
  
Fråga försäkringsbolaget
Om stallägaren inte vidtar några som helst åtgärder, trots att hon har uppmärksammats på den rymningsrisk och olycksrisk som finns, blir hon högst troligt ansvarig för den skada som hästarna kan orsaka eller bli utsatta för. Detta blir hon oavsett om hon har uthyrningen som verksamhet eller inte, även om lagen ofta ställer högre krav på den som driver företag än en privatperson som hyr ut en boxplats.
Uthyrningens omfattning har också betydelse, om hon hyr ut en till två boxar ställs det lägre krav än om hon hyr ut fler boxar. Dock kan jag inte säga något om exakt var gränsen går.
Frågorna som du ställer om försäkring är svåra att svara på, men generellt är det så här. Om hästen själv blir skadad är det i första hand hästens egen försäkring som betalar ut ersättning. Detta gäller både för veterinärvård och eventuell värdeminskning, dock får du sällan ersättning för till exempel resor till klinik eller förlorad arbetsinkomst. 
Om hästen är inblandad i en olycka med bil i trafik, då är det normalt sett bilens trafikförsäkring som svarar för ersättningen. Trafikförsäkringen är som regel ganska generös och kan i vissa fall även ersätta det som hästens egen försäkring inte täcker. 
Om man kommer fram till att stallägaren har slarvat och inte har varit tillräckligt aktsam är det företags- eller gårdsförsäkringen som hjälper till med kostnaderna. 
Mitt nästa råd till dig blir att fråga det försäkringsbolag som försäkrar din häst om de kan betala något om en olycka inträffar. Kanske kan du teckna en tilläggsförsäkring för en rimlig summa? Ställ sedan samma fråga till ditt hemförsäkringsbolag.
  
Arbeta förebyggande
Tänk på att försäkring är något som hjälper den som är ersättningsskyldig att betala, saknas försäkring får den som är skyldig att utge ersättning betala själv. Har denne inga pengar hjälper det inte att du har rätt, du får ändå inga pengar. Så det sista rådet är att du ser till att själv ha en bra försäkring som kan hjälpa till med kostnaderna. Det är bättre att det finns flera försäkringsbolag att vända sig till än att det saknas försäkringar. 
Tänk på att man vid en skada måste börja med att fastställa vem som är ansvarig för den skada som har inträffat, först därefter kan det bli aktuellt för försäkringarna att gå in. Om det finns bra försäkringar från flera håll kan det blir så att försäkringsbolagen ställer krav på varandra och fördelar kostnaderna för skadorna mellan sig. Bra försäkringar ökar dina möjligheter att verkligen få betalt, men det allra viktigaste är att arbeta för att förebygga att det inträffar skador och olyckor.
  
Med vänliga hälsningar
Eva Johansson
OBS! Experterna själva har inte möjlighet att svara på några följdfrågor via kommentarsfunktionen. Ställ egna frågor via formuläret till höger, men diskutera gärna expertsvaren nedan.

Fler frågor och svar från Eva Johansson:

Eva Johansson


Eva Johansson är advokat med stort ridsportintresse. Hon jobbar bland annat med hästjuridik inom sitt företag Centrumadvokaterna.
Läs mer om Eva här!Ställ din egen fråga

Din fråga:
Din epost:

Senaste expertsvaren

Rutinerad häst som är tittig och spänd på hinder
Victoria Almgren svarar
Köpare valde bort besiktning – hästen visade sig ha artros
Eva Johansson svarar
Unghäst som inte tar jämnt stöd på bettet
Nina Bengtsson svarar
Häst som faller ur när den fäller vinterpälsen
Eva Dahlström svarar
Viktigast få unghästen att tycka om att arbeta
Victoria Almgren svarar
Hjälp för ryttare som "rattar" för mycket
Victoria Almgren svarar
Vad funkar bäst med hästar – att vara försiktigt tålmodig eller att ”säga till”?
Jenny Yngvesson svarar
Häst som inte går upp i hull trots uträknad foderstat
Eva Dahlström svarar
Unghäst som inte går fram på uteritten
Nina Bengtsson svarar
Tips om ryttarträning för att kunna hålla huvudet stilla i traven
Nina Bengtsson svarar