Visa fråga och svar

Fråga experterna

Här svarar några av Sveriges mest kompetenta hästproffs på frågor om dressyr, hoppning, foder och hästhälsa. Missa inte chansen att få hjälp med din häst.


Hästjuridik


Vem har bevisbördan om stallplatsen sägs upp på grund av avtalsbrott?


Publicerat: 2017-03-19

Hej! Vi har blivit uppsagda från vårt stall på grund av att stallägaren påstår att hon inte kan lita på oss och att vi har hanterat hästar oaktsamt vid insläpp. Jag har varit i kontakt med de andra som har häst i stallet och de litar på hur vi hanterar deras hästar. Min dotter är 15 år och jag har egentligen varit emot att hon skulle ta hand om insläpp själv, men stallägaren menar att dottern är så pass gammal att hon ska klara det. Så efter påtryckningar från stallägaren kom vi överens om att hon skulle pröva.
  
Tyvärr missade hon en sak vid provtillfället, men ingen skada skedd. Jag talade då med stallägaren om att dottern i fortsättningen skulle ha någon med sig som hjälp. Nu ringer stallägaren och säger upp oss utan förvarning. Kan hon verkligen göra det? Vad gäller?
  
/Stefan


Eva Johanssons svar:

Hej!
  
Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal. Generellt kan sägas att ett avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Det finns dock fördelar med att teckna ett skriftligt avtal ur bevissynpunkt. Det är även enklare att visa vilka villkor som har överenskommits. I ditt fall framgår inte om det finns några villkor i avtalet gällande exempelvis skötsel av hästarna. Om ni har avtalat om att ni ska hyra stallplatsen under en bestämd tidsperiod har ni haft en möjlighet att avtala om hur lång uppsägningstiden ska vara. Då detta inte framgår av din fråga antar jag att ni inte har avtalat om en bestämd tid.
  
Uppsägning ska vara skriftlig
Att hyra stallplats kallas i lagtext lägenhetsarrende. Huvudregeln är att en uppsägning av sådant avtal ska vara skriftlig. Den kan vara muntlig också, men då måste du som mottagare skriftligt godkänna denna uppsägning. Om avtalet löper tills vidare och ni inte har avtalat om någon uppsägningstid, då upphör avtalet på den fardag som inträffar närmast efter sex månader räknat från uppsägningen. Den 14 mars varje år är fardag. Det är dock vanligt att parterna gemensamt accepterar kortare uppsägningstider i hästbranschen. 
  
Avtalsbrott?
Stallägaren kan vara av uppfattningen att ni har begått avtalsbrott om ni inte har utfört det ni skulle ha utfört enligt avtalet. Det blir dock svårt att visa vilka villkor som har överenskommits om skriftligt avtal saknas. Om stallägaren påstår att ni har begått avtalsbrott har denne bevisbördan för att detta har skett. Stallägaren har oavsett en rätt att säga upp er, dock måste gällande uppsägningstid beaktas samt formen för uppsägning, det vill säga skriftform. 
Ni bör i detta fall bestrida uppsägningen och ni behöver inte flytta omgående såsom stallägaren tycks vilja påstå.
OBS! Experterna själva har inte möjlighet att svara på några följdfrågor via kommentarsfunktionen. Ställ egna frågor via formuläret till höger, men diskutera gärna expertsvaren nedan.

Fler frågor och svar från Eva Johansson:

Eva Johansson


Eva Johansson är advokat med stort ridsportintresse. Hon jobbar bland annat med hästjuridik inom sitt företag Centrumadvokaterna.
Läs mer om Eva här!Ställ din egen fråga

Din fråga:
Din epost:

Senaste expertsvaren

Rutinerad häst som är tittig och spänd på hinder
Victoria Almgren svarar
Köpare valde bort besiktning – hästen visade sig ha artros
Eva Johansson svarar
Unghäst som inte tar jämnt stöd på bettet
Nina Bengtsson svarar
Häst som faller ur när den fäller vinterpälsen
Eva Dahlström svarar
Viktigast få unghästen att tycka om att arbeta
Victoria Almgren svarar
Hjälp för ryttare som "rattar" för mycket
Victoria Almgren svarar
Vad funkar bäst med hästar – att vara försiktigt tålmodig eller att ”säga till”?
Jenny Yngvesson svarar
Häst som inte går upp i hull trots uträknad foderstat
Eva Dahlström svarar
Unghäst som inte går fram på uteritten
Nina Bengtsson svarar
Tips om ryttarträning för att kunna hålla huvudet stilla i traven
Nina Bengtsson svarar