Så skolar du om travhästen till ridhäst

Recensioner - Recensioner

Publicerad: 2012-02-14

Så blir travhästen en ridhäst

Recensent:  Ida Röök (Hippson.se)

   
Att skola om en travhäst till ridhäst
kan vara en riktig utmaning och det finns en del att tänka på i arbetet med den forna travhästen. I DVD-filmen ”Från travhäst till ridhäst” får du tips kring hur du ska gå tillväga på bästa sätt.
 
Projektet med filmen har letts av Svensk travsport och Ridtravarförbundet, och den har finansierats av Hästnäringens ungdomssatsning (HUS). Tanken är att hjälpa den som ska omskola en travhäst till ridhäst att lyckas med sitt arbete.
Filmen, som är ungefär 25 minuter lång, inleds med att Anders Järnerot från Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen går igenom hur man vill att en blivande ridhäst ska vara uppbyggd exteriört. Med hjälp av en uppställd häst tittar han bland annat på ryggens längd, bakdelens uppbyggnad och hur halsen är ansatt. Han ger tips på vad man bör titta lite extra efter för att upptäcka om hästen har lidit av skador eller liknande tidigare.
Bland annat är det viktigt att den blivande ridhästen har en rejäl bakkärra, eftersom det är bakbenen som är hästens motor. Vidare vill han gärna att ridtravaren är lite mer kompakt, eftersom den då får lättare att bära upp sig själv. Ryggen får inte vara längre än vad hästen är hög, instruerar han i filmen. Allt blir tydligt i och med att Anders Järnerot hela tiden visar på hästen hur han vill att den ska se ut. Hästen i filmen kan också ge exempel på mindre bra exteriöra egenskaper, vilket gör det ännu tydligare vad man ska titta extra noga efter.

 

Sedan går man igenom ridtravarens muskulatur och vad du ska tänka på kring omskolningen av hästen med tanke på hur den har tränats tidigare. Katarina Olofsson instruerar och berättar bland annat att det är svårt för den forna travhästen att röra sig i sidled och på böjt spår, eftersom den alltid har tränats att gå rakt fram. Travhästen jobbar väldigt rakt med sin kropp och det måste man ta hänsyn till i träningen. Därför är det viktigt att tänka på att man inte ska begära för mycket av hästen i början av omskolningen, innan den har hunnit muskla sig på ett mer ridmässigt sätt. Det är också viktigt att hitta en sadel som ligger bra på hästen, ett helt avsnitt i filmen handlar därför om hur man passar in en sadel på hästens rygg.

 

I det avsnittet går man på ett enkelt sätt igenom hur man ska tänka när man väljer sadel till en ridtravare, eftersom den annars kan hämma att hästen utvecklas på rätt sätt. Monica Andersson guidar tittaren genom en kort sadelutprovning, i filmen rekommenderar man att ryttaren tar hjälp av en kunnig sadelutprovare. Kommande kapitel i filmen handlar om ridtravarens utbildning med syfte på ridningen. Bland annat instrueras det att man ska hänga på hästen innan man hoppar upp första gången, och att man ska ta det försiktigt när man lägger till skänkeln i början.

 

Med hjälp av ett par ekipage visar filmen sedan flera enkla övningar som alla kan ta med sig till sin egen ridbana. Till att börja med ska hästen kunna gå rakt fram på ett rakt spår och genom att runda den för innerskänkel runt koner, och flytta bakdelen runt konerna, lär den sig att söka sig framåt och nedåt. Övergångar mellan skritt och trav är också bra eftersom det stärker hästens kropp.
Många forna travhästar har väldigt svårt för att fatta galopp, dels med tanke på hur de har tränats men också på grund av hur de är formade rent kroppsligt. I filmen beskrivs hur man kan gå tillväga för att underlätta för hästen. Bland annat är det enklast att använda sig av en uppförsbacke ute i naturen. Om du är i ridhus kan galoppskänkeln ges vid samma ställe på spåret för att hästen enklare ska koppla vad den ska göra. Upprepning är också viktigt för att hästen ska lära sig.

 

Så småningom är det dags att börja hoppa med ridtravaren. Börja i skritt med bommar på marken som lär hästen att lyfta på hovarna, instruerar man i filmen. När det sedan är dags att börja hoppa är det succesiv höjning av svårighetsgraden som gäller. En bra övning är att hoppa studs, gärna krysshinder med tre meters mellanrum. Det lär hästen att inte rusa iväg i slängtrav efter hindret. En speakerröst lotsar tittaren genom de olika övningarna medan olika ekipage visar hur det ska gå till.

 

”Från travhäst till ridhäst” är en lättillgänglig film som på ett enkelt sätt förklarar de mest grundläggande saker du bör tänka på när du skolar om travhästen till ridhäst. Möjligen hade man kunnat önska att filmen innehöll ett par övningar på lite högre nivå dressyrmässigt. För den som nu eventuellt ser en framtid på dressyrbanan tillsammans med sin ridtravare blir de övningar som tas upp i filmen något enkla. Och en något mer omfattande genomgång av galopparbetet hade även det varit önskvärt, särskilt med tanke på att det är med just galoppen många ridtravare har problem.

 

Men hoppdelen i filmen är helt klart till stor nytta för den hoppsugna ryttaren som ska introducera ridtravaren till hinder, särskilt avsnittet där man beskriver studsövningen kan många ha nytta av. I stort är filmen en mycket bra hjälp och introduktion till den som ska börja jobba med sin ridtravare. De övningar som visas upp fungerar ypperligt som inspiration och de kan även vidareutvecklas för att höja svårighetsgraden ytterligare. Det är också trevligt att ekipagen som visas upp i filmen har kommit en bit på väg i utbildningen av hästen, vilket märks inte minst i hopparbetet - där en mindre bana klaras av på ett enkelt sätt.

 

Titel: Från travhäst till ridhäst

Utgiven av: Svensk travsport i samarbete med Ridtravarförbundet och Hästnäringens ungdomssatsning.
Produktionsår: 2011

Manus och författare: Monica Andersson och Katarina Olofsson

Filmning/foto: David Lindstedt

Pris: 75 kronor. Den beställs genom kundtjänst på Svensk Travsport, telefonnummer: 08- 08-627 21 20.

Recensentens betyg:  
(Logga in för att skriva en kommentar)