Villkor för Hippsons tjänster

Köp- och medlemsvillkor Hippson

1. Allmänt

Hippson erbjuder en plusprenumeration av kunskapsmagasinet Hippson. Med plusprenumerationen får du tidningen hem i din brevlåda och du får tillgång till digitala utgåvor av tidningen via Hippson.se samt vissa tjänster och förmåner. Som tidigare prenumerant av tidningen ingår en plusprenumeration, men den måste aktiveras via Hippson.se.

Hippson kan vid valfritt tillfälle välja att lägga till (eller ta bort) tjänster från plusprenumerationen. Samtliga vid var tillfälle erbjudna tjänster omfattas av dessa Köpvillkor, oavsett om de är beskrivna ovan eller ej.

2. Förlängning av prenumerationen

Du kan välja en prenumeration med betalning varje månad eller med med betalning av flera månader i taget. Den valda tidsperioden betalas i förväg.

När din prenumeration löper ut förnyas den automatiskt med det prenumerationsalternativ som angavs vid ditt köp. Vid förnyelse skickas en bekräftelse ut till den angivna e-postadressen. Du debiteras då via samma betalsätt som vid ditt första köptillfälle; kortbetalning eller faktura.

Du kan när som helst säga upp den automatiska förnyelsen av prenumerationen genom att logga in och följa instruktionerna från din kontosida. Prenumerationen löper perioden ut, men för det sker då förnyelse av din prenumeration kommer att ske. Uppsägning av prenumeration ska ske senast en dag innan din prenumeration automatiskt förnyas.

2.1 Betalningsalternativ för prenumeration

2.1.1 Bankkort/Kreditkort

Ditt köp genomförs omgående och din prenumeration träder i kraft direkt.

2.1.2 Faktura

Din prenumeration träder i kraft direkt. Ditt personnummer sparas för att utföra kreditprövning samt för att kontrollera din fakturerings- och folkbokföringsadress.

Vid köp via faktura är kredittiden för 14 dagar från fakturadatum. Fakturan levereras via e-post till den registrerade adressen. Hippson har 29 kronor i fakturaavgift.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

3. Ångerrätt

Oavsett vilken prenumeration du köper har du rätt att inom 14 dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, dvs. dagen för ditt köp ångra ditt köp av prenumerationen ("Ångerfristen"). Hippson förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt prenumerationen om du inom ångerfristen uttryckligen har begärt att prenumerationen ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta kundtjänst på info@hippson.se. Hippson bekräftar genom ett mail att man mottagit ditt meddelande. Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Hippson snarast och senast inom fyrtiofem (45) dagar från det datum då Hippson mottog din uppsägning.

För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Hippson dig med avdrag för den tid du använt tjänsten. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

4. Konto för inloggning

I samband med ditt köp eller aktivering av plusprenumerationen skapas ett inloggningskonto på Hippson.se. Kontot är en förutsättning för att Hippson ska kunna tillhandahålla den beställda prenumeration. Genom ditt prenumerationssköp på Hippson.se godkänner du att Hippson och eventuella samarbetspartner får skicka information till dig via e-post och ta kontakt med dig via telefon. Hippson kommer aldrig att sälja vidare informationen till tredje part. Det går när som helst att avsäga sig våra nyhetsbrev, men Hippson förbehåller oss rätten att skicka viktig information rörande köp- och villkorsförändringar via e-post även om du som mottagare tackat nej till nyhetsbrev.

4.1 Avsluta prenumerationen och/eller inloggningskontot

Du kan när som helst avsluta din automatiska förnyelse av prenumerationen och ändå fortsätta att få tidningen och tillgång till tjänsterna på Hippson.se. Se punkt 2. Vill du ändå avsluta ditt inloggningskonto på Hippson.se går detta så klart att göra genom att höra av sig till info@hippson.se. Du kommer då inte längre att få tillgång till tjänsterna såsom det digitala arkivet på Hippson.se eller få tidningen hemskickad. Det sker ingen återbetalning av innestående prenumerationsperiod om kontot avslutas i förtid.

5. Personuppgifter

För att bli plusprenumerant eller mottagare på Hippsons nyhetsbrev är det vissa obligatoriska uppgifter som du måste ange. T ex. e-postadress, gatuadress och lösenord. Oavsett om uppgifterna du lämnar är obligatoriska eller frivilliga samtycker du genom att tillhandahålla dem med Hippsons behandling enligt nedanstående villkor.

Hippson får personuppgifter av dig när du tecknar din prenumeration och när du använder Hippson.se. Dessa kommer att hanteras med automatisk databehandling. Hippson AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling och Hippson hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

När vi behandlar dina personuppgifter sker det i något av följande syften:

  • att tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på Hippson.se
  • att ge dig erbjudanden eller tjänster som du beställt eller anmält intresse för
  • att meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Hippson eller från Hippsons samarbetspartners via e-post, telefon, SMS, och andra liknande kommunikationssätt
  • att göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på Hippson.se
  • att rapportera till respektive internetleverantör, skola, bibliotek, arbetsplats eller liknande för det fall du gravt missköter eller bryter mot dina åtaganden under dessa villkor
  • att förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet
  • att kontakta dig för marknadsundersökningar eller ge dig information. Sådana aktiviteter kan handla om Hippson, men också om tjänster och verksamheter från andra företag som Hippson har valt ut, och att under pågående prenumeration tillhandahålla reklam från Hippson eller Hippsons samarbetspartners via e-post, telefon och/eller SMS.

När du accepterar medlemsvillkoren samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften. Du samtycker också till att Hippson lämnar ut personuppgifter till tredje man när det krävs för att vi ska kunna ge dig en vara eller tjänst som du beställt eller för något av ovan angivna syften, t ex när vi skickar din gatuadress till tryckeriet för vidare distribution av tidningen hem till dig.

Vid avslutande av ditt konto (oavsett anledning därtill) kommer Hippson att, med nedan specificerade undantag, radera dina personuppgifter. Genom att acceptera medlemsvillkoren godtar du dock att Hippson sparar din e-postadress och ditt IP-nummer under 12 månader efter det att ditt konto har avslutats.

En gång per år har du rätt att rätt att skriftligen begära att Hippson redogör för vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om uppgifterna som behandlas är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de tas bort, rättas, och/eller kompletteras. Du kan också själv gå in och rätta, komplettera eller ta bort dina personuppgifter på Hippson.se.

För att du ska kunna få bästa möjliga service från Hippson bör du kontinuerligt uppdatera dina uppgifter på Hippson.se. Du svarar för att de uppgifter som du har angett är korrekta och sanna.

6. Cookies

Hippson använder teknik (till exempel cookies) som gör det möjligt att lagra och få tillgång till upplysningar på din dator och andra enheter (till exempel mobiltelefon och surfplatta). Sådan teknik används dels för att det är nödvändigt för att tjänsten ska fungera, dels för att göra det lättare för dig att använda tjänsten.

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och som till exempel kan se till att du inte behöver logga in varje gång du besöker Hippson.se.

Cookien identifierar dig inte personligen, bara den webbläsare som är installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus, och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Hippson använder både så kallade sessionscookies och cookies som ligger kvar. Sessionscookies innehåller en ID-sträng för att Hippson servrar skall kunna skilja din webbläsare från andra besökares webbläsare. En sessionscookie sparas i minnet så länge din webbläsare är igång. När du stänger webbläsaren tas sessionscookien bort. Kvarliggande cookies lagras på datorns hårddisk till ett bestämt datum och finns kvar tills de går ut, skrivs över av nya cookies eller tas bort manuellt.

Hippson använder cookies för automatisk inloggning och för att samla in statistik om trafiken på webbplatsen. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor på Mötesplatsen som har besökts och hur lång tid användaren tillbringar på webbplatsen. Sådan statistik innehåller ingen personlig information.

På webbplatsen förekommer även så kallade tredjeparts-cookies från t ex. Google Analytics, vilka används för statistik- och trafikmätningsändamål.

Du har rätt att förhindra att Hippson.se lagrar cookies på din dator, men du kan då av funktionella skäl inte använda Hippson.se längre. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.

7. Ändring av medlemsvillkor

Hippson äger rätt att ändra medlemsvillkoren på egen hand eller om det behövs för att efterleva gällande lagar och myndighetsbeslut.

Genom att fortsätta använda Hippson.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Vid sådan ändring av medlemsvillkoren att personuppgiftslagen kräver samtycke så kommer sådant samtycke inhämtas innan användaren anses ha godkänt ändringen.


*Avdraget baseras på ett genomsnitt av tjänstens månadskostnad per dag.


Hippson AB är ansvarig för denna tjänst
Postadress: Storgatan 17, 302 43 Halmstad
E-mail: info@hippson.se
Organisationsnummer: 556632-7838
Registreringsnummer för moms: 556632-7838

Hippson.se ägs av Hippson AB som är ansvarigt för denna webbplats.


Publicerad: 2005-11-01

Galleriet på Hippson Market

Populärt hos Granngården

Husbloggare

Höstvila

Saras vardag

Maria och mammabesök

Portugal-bloggen

Regn, rida och en bra clinic!

Therese

Till Husbloggarna