Forskningskollen

Forskningskollen

Här sammanställer vi, på ett populärvetenskapligt sätt, de senaste rönen inom den forskning som sker om hästar och hästhållning. Ambitionen är inte att skapa ett heltäckande register - utan snarare att göra nedslag i aktuella ämnen.


EHV-1 – ett hot mot hela hästbranschen

Forskning
2019 beskrev forskare EHV-1 som ”ett stort hot mot hästbranschen för i princip hela världen”. Den neurologiska formen av EHV-1 har blivit allt vanligare i Europa och USA de senaste decennierna. Även i Sverige har vi haft utbrott. De stammar av EHV-1 som cirkulerar nu verkar vara mer smittsam och orsaka allvarligare sjukdom och fler dödsfall än tidigare stammar, rapporterar forskarna.  
Läs mer

Ny forskning om hästassisterad terapi för krigsveteraner

Forskning
I dagarna publicerade ett forskarlag från USA och Israel nya resultat när det gäller användningen av hästassisterad terapi för personer, bland annat krigsveteraner, som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det finns mycket kvar att ta reda på om hur hästarna kan bidra här, men flera studier pekar på positiva effekter. Hos krigsveteranerna gick förändringarna i hjärnan till och med att mäta.
Läs mer

God prognos för enögda hästar 

Forskning
Att operera bort hästens ena öga är såklart ingen liten sak och är en sista utväg vid svårare ögonsjukdomar, -skador eller tumörer. Men forskningen visar att det ofta går bra, de allra flesta hästägare blir nöjda med resultatet.  
Läs mer


Senaste expertsvaren

Hur mycket lusern motsvarar ett kilo hö?
Eva Dahlström svarar
Travhoppning bra för taggad häst
Victoria Almgren svarar
Håller sig hästen varm med mat? Eva Dahlström svarar


Tipsa oss

Här kan du skicka in tips eller uppslag till oss på redaktionen.