Ny patentsökt innovation förbättrar hälsan för hästar