"Måste vara steget före"
I stort sett all verksamhet drivs dagtid och ett mål är att hela tiden försöka stärka verksamheten ekonomiskt för att kunna investera i ännu bättre hästar, bättre villkor för personalen och för kunderna.
– Som företagare kan man aldrig vara nöjd, man måste vara ett steg före med nyheter och man måste erbjuda något bättre eller annorlunda än sina konkurrenter, säger Margareta Hammarberg.
Priset består av ett utbildningsstipendium värt cirka 50 000 kronor. I juryn sitter representanter från LRF Häst, Hästnäringens nationella stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens riksanläggningar.

Juryns motivering
"Margareta Hammarberg är en innovativ entreprenör som visar att det är både roligt och lönsamt att driva hästföretag. Genom nytänkande och ständig utveckling, hämtar Hammarbergs gård inspiration från andra branscher och skapar mervärden och effektiva lösningar för både kunderna och företaget. Här erbjuds ett annorlunda, framgångsrikt och uppskattat koncept för kunden som vill utveckla sin ridning. Hammarbergs gård har en genomtänkt företagsstrategi med tydliga målsättningar och löpande uppföljning. Med fokus på resultat, personalvillkor och god hästvälfärd är verksamheten hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv och ett utmärkt exempel på ett företag i framkant."