Innehåll taggat Resistens

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Resistens'

Senaste först

Forskningskollen: Världens spolmaskar är inavlade – det ökar risken för resistens

I ett samarbetsprojekt mellan svenska och norska forskare har spolmaskarnas DNA kartlagts. Det kanske inte låter så spännande, men är en viktig pusselbit i arbetet med att förhindra resistensproblem.

Läs mer


Svampar kan bekämpa parasiter på betet

För att komma tillrätta med problemet med resistenta inälvsparasiter ska vi ta träckprov och inte avmaska rutinmässigt. Det är också bra att låta hagarna vila eller betas av andra djur. Forskare i framför allt Brasilien undersöker ytterligare ett sätt att komma åt parasitproblematiken – de tar hjälp av rovsvampar.

Läs mer